Kundkorg:  Kundkorgen är tom
Totalpris: 
Senaste: 
 

Allmänt
Observera att du måste ha målsmans tillstånd för att handla från Bil och Automatlådeservice i Vansbro;om du är under 18 år. Alla varor förblir Bil och Automatlådeservice i Vansbros egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda. Bil och Automatlådeservice i Vansbros förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Leveranstid
Ni kan välja mellan att hämta ut er beställning i vår butik eller få den skickad till närmaste utlämningsställe, leveranstiden är 1-4 dagar.

Frakt
Fraktkostnaden för upphämtning i vår butik är 59 kr inkl. moms. Önskar ni att få er beställnig skickad till närmaste utlämningsställe kostar frakten 99 kr inkl. moms.

Spåra paket
Spåra din beställning via PostNord.se för att se var din beställning befinner sig just nu. Ange de kollinummer som du fick i leveransmailet som skickades till dig i samband med att du lade din order .

Upphämtning hos utlämningsstället
Du får ett sms till mobilnumret du angav i din beställning som talar om var ditt paket kan hämtas ut samt ditt kollinummer. Använd kollinumret för att hämta ut ditt paket. Du behöver alltid legitimera dig vid uthämtning av paket. Det är bara personen som lagt beställningen som kan hämta ut paketet. Kollinumret som du fick i ditt leveransbekräftelsemail kan du också använda för att spåra ditt paket på PostNords hemsida. Om ni inte fått något SMS beror detta oftast på att mobilnumret skrivits in felaktigt i samband med beställningen. Använd dig av kollinumret för att hämta ut din order på servicestället. Kollinumret fick du i ditt leveransbekräftelsemail.
Paketet levereras alltid till närmaste utlämningsställe.

Transportskador
Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det, anmäl det genast på utlämningsställe. Så hjälper personalen dig med hur du ska gå tillväga.

Outlösta Paket/Försändelser
Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till avsändaren. Om detta sker debiteras du en avgift på 299 kr (SEK) för kostnader hänförliga till Bil och Automatlådeservice i Vansbros administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.
 
Ångerrätt
Du har alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du fick varan i din besittning eller från den dag du fick den sista varan i en beställning om flera varor i din besittning. Du kan utnyttja din ångerrätt direkt efter ditt köp och behöver alltså inte invänta att ångerfristen ska börja löpa. Du kan åberopa din ångerrätt genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till oss och därefter återsända varan, detta utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från det att du meddelade.
Återbetalning görs så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt. Du har rätt att hantera den vara som du köpt från oss på sådant sätt att du kan fastställa dess egenskaper och funktion. Om du hanterat varan i större omfattning än vad som anses nödvändigt för att kunna fastställa varans egenskaper och funktion är du skyldig att ersätta oss för denna värdeminskning och vi kan i sådana fall komma att göra ett avdrag motsvarande.

Personuppgifter
Bil och Automatlådeservice i Vansbro;är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina inköp, för marknadsföringsändamål genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster.

Tvister
Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174,  101 23 Stockholm. Vi följer alltid deras rekommendationer. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr. För information om vilka rättigheter du som har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Force Majeure
Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.